TRÄPERSIENNER

Ta in naturen i inredningen ! Tidlöst och vackert med träpersienn !

På marknaden finns det väldigt många varianter på träpersienner såsom träslag, lamellbredder och kvalité, för att nämna några.
Vi har för vår del satsat enbart på hög kvalité: Nya Svenska Träpersienner och Kiteen Puukaihdin.