Integritetspolicy

Det här är registret -och sekretesslagen för Rullma:s personuppgifterslag (1O och 24 §) och EU: s allmänna
databeskrivningsforordning (GDPR). Skapat den 16.01.2023.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?

Rullma är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande bestämmelser för dataskydd.

Dina uppgifter kan delas inom Rullma. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Rullma.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Webbsidans personuppgifter i kundregistret kommer att användas för kundrelationshantering och marknadsföring. Informationen i registret används inte för automatiserad beslutsfattande eller profilering.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som du själv lämnar till oss, till exempel när du gör beställningar eller kontaktar oss på via mejl eller telefon. De personuppgifter som du skickar till oss kan till exempel omfatta kontaktinformation, identitetsuppgifter och betalningsinformation. För att vi ska kunna leverera produkter behöver vi känna till leveransadressen, och för att kontakta dig behöver vi telefonnummer och mejladress. Vi behöver även samla personuppgifter för att kunna fakturera dig. Vi samlar även in kakor, samt geografisk placering.

Vi kan också samla in personuppgifter från tredje part. Vi gör detta när vi ber om en kreditupplysning för att kunna ingå avtal med dig. När vi samlar in personuppgifter från tredje part rör det sig om följande kategorier av personuppgifter:

  • Identitetsuppgifter
  • Kreditinformation

Regelmässiga uppgiftskällor

Rullma registrerar informationen som kunderna själv uppger när denna fyller i kontaktformuläret.

Utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU eller EES

Dina personuppgifter behandlas endast inom EU/EES.

Principerna för skyddet av registret

Kunduppgifter insamlade från Rullma:s webbsida finns lagrade på registeransvariges mejl-server, vilket är skyddad genom operativsystemets säkerhetsprogram. Tillgång till systemet förutsätter användarnamn och lösenord. Systemet är även skyddad med brandväggar och andra tekniska medel. Uppgifterna i registret finns lagrade i låsta lokaler.

Den registrerades granskningsrätt och rättelse av uppgifter

En registrerad person har rätt att granska de uppgifter som lagras i registret om honom eller henne. Den registeransvarige rättar, avlägsnar eller kompletterar på den registrerades begäran personuppgifter som med tanke på hanteringens syfte är felaktiga, onödiga, bristfälliga eller föråldrade. Den registrerade ska kontakta den person som ansvarar för registerärenden för att ändra uppgifterna.

Den registrerades rätt att förbjuda användning

En registrerad person har rätt att förbjuda den registeransvarige att hantera uppgifter som gäller honom eller henne själv. Förbudet ska lämnas skriftligen och adresseras till den person som ansvarar för registerärendena. Du kan kontakta Rullma som skickar dig dina personuppgifter via mejl inom en månad.

Allmän information om användning av kakor (cookies)

En cookie är en liten textfil som en webbläsare lagrar på en användares enhet. Vissa kakor är nödvändiga för en smidig användning av tjänsten. Vi använder kakor för att förbättra vår förståelse för hur kunder använder vår webbsida. Vi samlar in statistik över antalet besökare för att säkerställa att webbplatsen uppfyller våra användares behov. Vi övervakar vilken typ av enheter, vid vilken tidpunkt och vilket innehåll våra kunder letar efter i tjänsten.

Användarens förmåga att blockera användningen av kakor:
Användaren kan ställa in vilka kakor som är tillåtna från sin webbläsare. Om den här funktionen är inaktiverad är det en bra idé att notera att cookies kan vara nödvändiga för att vissa tjänster ska fungera korrekt.

Kontaktperson i ärenden gällande registret

Sami Harju
info@rullma.fi
+358 50 0977957

Scroll to Top