RULLMA Persienn 
Skolhusgatan 14, 65100 Vasa
Telefon 06 - 3173 908
Mail: info@rullma.fi
FO-nummer: 02506734

ÖPPET: Vardagar 8:00-17:00

PERSONAL, direkta telefonnumror:
Sami Harju (0500-977 957)
Arto Harju (050-514 2928)
Hans Myntti (050-586 4770)
Angelina Hedman 06-3173 908

Vi utför mätningar, framställer vid behov olika
lösningar samt utför monteringar.
Mätningar görs även kvällstid.